Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesplan for praktikanter på Sophienborg

Uddannelsesplan for praktikanter på Sophienborg

Sophienborgskolen er et praktiksted for lærerstuderende. Praktikken er et samarbejde mellem læreruddannelserne på Sjælland og Sophienborg.

Sophienborgskolen åbnede dørene for første gang i sommeren 2006. Skolen er blevet færdigbygget sidenhen og en del af lærerteamet har været med fra start. Skolen er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling fordelt på tre bygninger. Flere lærere  bevæger sig både i indskoling og udskoling, og vi lægger vægt på at være et samlet lærerteam. Skolen er orienteret mod fællesskabet og vi kalder os "Fællesskabets skole".

Skolen har 2 spor og ca. 500 elever.

Skolen som uddannelsessted:

Praktikvejleder indskoling:

Maria Redder

Mail: mariaredder@yahoo.dk

Praktikvejleder udskoling:

Anna Boesen

Mail: anna_boesen@hotmail.com

Praktisk:

Forud for praktikforløb:

- Vejlederne koordinerer sammen med praktiklærerne skema og program for praktikperioden. Vi bestræber os på at ramme 12 - 15 undervisningslektioner om ugen samt en vejledningstime. Herudover forventer skolen, at man deltager i møder, skolehjem og øvrig planlægning.

- Vi inviterer til et intromøde forinden praktikkens start, hvor vi viser skolen, planlægger skema, forventningsafstemmer og underskriver børneattest m.m.

- Undervisningsplan afleveres af praktikanten og godkendes inden praktikkens start.

- Adgang til skoleintra gives efter praktikstart.

Under praktikken:

- Praktikken er fultidsbeskæftigelse. Det betyder, at der er mødepligt. Ved sygdom gives besked til praktikærereren inden skolens start.

Vores forventninger:

- At du møder veludhvilet og velforberedt.

- At du er bevidst om, at du er en rollemodel i påklædning og attitude.

- At du tager del i den kultur, som vi værner om. Både blandt eleverne og blandt kollegaerne.

- At du har en god fornemmelse for børn.

- At du gør dig umage, har gåpåmod og et godt humør.