Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for klassedannelse

PRINCIPPER FOR NY KLASSEDANNELSE PÅ SOPHIENBORGSKOLEN

Principper for dannelse af nye klasser 0 – 9. klasse på Sophienborgskolen er pr. 2022 som følger:

Alle klassedannelsesprocesser tager udgangspunkt i de professionelles vurdering med fokus på følgende kriterier:
· De pædagogiske forudsætninger for at skabe optimale rammer for læring og klassedynamik
· Den enkelte elevs sociale og personlige samt faglige udvikling.
· Køn
· Viden om venskaber og /tilknytningsforhold af væsentlig karakter 0. klasser dannes som udgangspunkt ved skoleårets begyndelse, men den endelige klassedeling kan først forventet endelig afsluttet i uge 41.

Klassesammenlægning/delinger
Når skoleledelsen i et samspil med skolens pædagogiske personale omkring en årgang, vurderer, at trivslen, særlige pædagogiske forhold eller elevtallet på et klassetrin eller en årgang nødvendiggør klassesammenlægning/deling, er det vigtigt at skabe en elevsammensætning, som medvirker til, at de nye klasser bliver så velfungerende som muligt. Skolebestyrelsen orienteres om procesplan og forældreinformation inden igangsætning.
Herefter indkaldes medarbejdere og forældre på årgangen til et fælles orienterende møde. Skoleledelsen har en konkret plan om at danne nye klasser til kommende 6. årgang. Dels har teamet opfordret til det, der er kommet flere opfordringer fra forældre og dels er det en årgang, der har modtaget mange nye elever det seneste år.